Kamis, April 22, 2010

Tips Islami untuk Mudah Menghafal
1. Bersungguh - sungguh dan kontinuitas
2. Menyedikitkan makan
3. Membiasakan melakukan shalat sunah di sepertiga malam
yang akhir, seperti: Tahajud
4. Membiasakan diri membaca Alquran
5. Membiasakan membaca bacaan berikut sebelum membuka,
membaca, dan atau menghafal kitab/pelajaran:
"Bismillaahi wa subhaanallaahi wal hamdu lillaahi wa laa
ilaa ha illallaahu wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa
billaahil 'aliyyil 'adhiim. al-'aziizil 'aliim"
Artinya:
"Dengan menyebut nama Allah, Mahasuci Allah dan segala
puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Mahabesar, dan
tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Yang Mahaluhur lagi
Mahaagung, Mahamulia, dan Maha Mengetahui."
6. Setiap selesai shalat fardhu lima waktu membaca:
"Aamantu billaahil waahidil ahadil haqqi wahdahu laa
syariikalahu wa kafartu bimaa siwaah"
Artinya:
"Aku percaya kepada Allah Yang Mahaesa ZatNya, sifat-
sifatNya, dan perbuatanNya, yang hak berdiri sendiri, tiada sekutu
bagiNya, dan aku mengingkari sesuatu selain Allah."
7. Memperbanyak bershalawat kepada Nabi saw, menghindari
dosa, dan meninggalkan maksiat
8. Membiasakan diri sikat gigi (bersiwak)
9. Meminum madu, memakan anggur merah 21 buah setiap
pagi sebelum makan apa-apa, juga makan kurma minimal 7 buah setiap
hari
10. Tidak membicarakan sesuatu yang sia-sia, sedikit
bergurau, bergaul dengan ulama dan orang-orang sholeh
11. Ilmu yang didapatkan tidak semata untuk memperoleh
kenikmatan duniawi, namun juga diniatkan untuk memperoleh ridho
ilahi.

Sumber:
            Kitab"Ta'limul Muta'allim Thariqit Ta'allum karya Syeikh
Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al-Khalil Zarnuji, yang disyarah
(diberi komentar) oleh Syeikh Ibrahim bin Ismail.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

komen o yo rek,, *suwun